Bulgarian Team Championship 2009 - A Group - Men

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български


Р Е Г Л А М Е Н Т

НА 59-ТО ДЪРЖАВНО ОТБОРНО ПЪРВЕНСТВО ПО ШАХМАТ
ЗА МЪЖЕ, „А” ГРУПА,
08 – 14.06.2009 г., к.к. СЛЪНЧЕВ БРЯГ

1. Цел и задачи
Да се излъчи отборът шампион на Република България по шахмат за мъже за 2009 г.
2. Организатор
Първенството се организира от БФ Шахмат.
3. Място и време на провеждане
ДОП по шахмат за мъже, „А” група, се провежда от 08 – 14.06.2009 г. в к.к. Слънчев бряг, Парк-хотел Континентал.
4. Право на участие
Право на участие имат следните отбори:

1) Локомотив 2000, Пловдив
2) Локомотив, София
3) Лукойл-Нефтохимик, Бургас
4) Локомотив, Пловдив
5) ЦСКА, София
6) Спартак Плевен ХХІ, Плевен
7) Найден Войнов, Видин
8) Шумен 2005, Шумен

5. Състав на отборите
5.1. Отборите са съставени от 6 основни състезатели и 2 резерви. Допуска се участие на чуждестранни състезатели, но в отделен мач могат да играят до 2 състезатели, граждани на страни от Европейския съюз и не повече от 1 състезател, гражданин на страна извън Европейския съюз.
5.2. Всички състезатели следва да са картотекирани в БФ Шахмат.
5.3. Редът, по който се подреждат състезателите в основния тимов лист е свободен, независим от рейтинга им.
5.4. Ако в състава на основния тимов лист на един отбор има по-малко състезатели от броя на дъските, състезателите се подреждат по дъските от първата надолу.
5.5. Свободни могат да бъдат само последните дъски.
5.6. Участието на един отбор в срещата е редовно, ако се явят най-малко половината състезатели от определения брой на дъските за срещата.
6. Система на провеждане
Първенството се провежда в 7 кръга по кръговата система.
7. Класирането
Класирането се определя по сумата от спечелените мач точки от всички срещи: за спечелен мач – 2 т., за равен мач – 1 т. и за загубен мач – 0 т.
В случай на равенство в спечелените мач точки се прилагат следните допълнителни показатели:
7.1. Общ брой на спечелените точки от партиите.
7.2. Резултат на отборите в същата точкова група в зависимост от мач точките.
7.3. Зонеборн-Бергер за отборни турнири.
7.4. Сума от резултатите по дъски между конкуриращите се отбори: За победа на първа дъска се дава 6 т, на втора – 5 т., на трета – 4 т., на четвърта – 3 т., на пета – 2 т. и на шеста – 1 т.
7.5. При равен резултат на всички партии между конкуриращите се отбори, на по-предно място се класира отборът, който е играл на първа дъска с черните фигури.
Допълнителните показатели се изчисляват, съгласно заложените параметри в утвърдената от ФИДЕ компютърна програма Swiss-Manager.
8. Контрол на времето за игра
Времето за игра е 90 минути на състезател до края на партията, с добавяне на 30 секунди преди всеки изигран ход, което започва от първия ход.
Времето за игра се измерва с електронни шахматни часовници DGT ХL.
Записването на ходовете е задължително до завършване на партията.
Член 10.2 от Правилника на шахматната игра не се прилага при тази игрова контрола.
9. Валидност на първенството
Първенството важи за международен и български рейтинг.
10. Начало на отборната среща
10.1. Главният съдия съобщава наближаването на старта на всеки кръг пет минути преди началото на кръга, съгласно програмата от регламента на състезанието.
10.2. При обявяването на началото на кръга от главния съдия, всеки състезател, който не се е явил пред шахматната си дъска, ще загуби служебно партията си незабавно.
10.3. Ако при обявяването на началото на кръга и двамата състезатели не са се явили пред шахматната дъска и двамата ще загубят служебно партията си.
10.4. Ако за началото на срещата, от единия отбор не се явят най-малко половината от състезателите, отборът губи всичките си партии.
10.5. Ако за началото на срещата и от двата отбора не се явят най-малко половината от състезателите, и двата отбора губят всичките си партии.
10.6. Не се разрешават ремита преди завършването на 30-я ход на черните.
10.7. Изключение от това правило се прави за реми по чл. 9.2 от Правилника на шахмата на ФИДЕ, при условие че партията се е играла нормално, без демонстративно предварително съгласие за реми.
10. Програма
Дата Час Кръг
08 юни - понеделник 11:00 Техническа конференция
15:00 І-ви кръг
09 юни - вторник 15:00 ІІ-ри кръг
10 юни - сряда 15:00 ІІІ-ти кръг
11 юни - четвъртък 15:00 ІV-ти кръг
12 юни - петък 15:00 V-и кръг
13 юни - събота 15:00 VІ-и кръг
14 юни - неделя 09:00 VІІ-ми кръг
14:00 Награждаване и закриване
11. Роля на капитаните на отборите
Всички капитани на отбори предават подписан тимов лист за съответния кръг на предварително подготвени бланки не по-късно от 3 часа преди започването на съответния кръг.
Предаденият тимов лист трябва да съдържа 6 имена. В случай, че не се предаде тимов лист за кръга, се счита, че отборът играе с основния си състав (по основния тимов лист), както е регистриран за участие в първенството. Тимовите листове се предават на съдиите. Съдиите отбелязват часа на предаване на тимовия лист върху формуляра и се разписват.
Забраняват се капитанските договорки.
Капитанът има право да посъветва състезателите от своя отбор да направят или приемат предложение за реми или да предадат партията. На въпрос на състезател, трябва ли да приеме предложението за реми, капитанът е длъжен да отговори: “да”, “не” или да предложи на състезателя сам да вземе решение. Всички разговори се провеждат в присъствие на съдия.
След завършване на съответния кръг капитаните на отборите подписват протокол с крайния резултат от кръга и предават протокола на главния съдия.
12. Награди
Отборите, класирали се на първите три места, получават съответно златни, сребърни и бронзови медали и купи.
13. Съдийско ръководство
Турнирът се ръководи от следния съдийски състав:
Главен съдия – Здравко Недев, международен съдия на ФИДЕ.
Заместник главен съдия – Огнян Антонов, съдия републиканска категория.
Съдия – Георги Бедников, съдия републиканска категория.
Решенията на съдийското ръководство са задължителни за всички участници, но могат да бъдат обжалвани пред Турнирния комитет от капитана на отбора в писмен вид, не по-късно от 30 минути, след завършване на кръга. Контестациите са придружени от такса в размер на 100 лв. Решението на Турнирния комитет е окончателно. В случай, че контестацията бъде уважена, сумата се връща на капитана незабавно. В случай, че бъде отхвърлена, сумата остава в полза на БФ Шахмат.
Турнирният комитет е в състав от 5 души:

1) Д-р Стефан Сергиев – Председател.
2) Маргарита Войска.
3) Живко Жеков.
Резерви: Ружка Генова и Огнян Тодоров.

4) Светла Йорданова.
5) Трифон Тодоров.

14. Медицинско обслужване
Лекар на състезанието е д-р ...
15. Допълнителни разпоредби
15.1. От Държавното отборно първенство по шахмат за мъже за 2009 г. отборите, класирани на последните две места, отпадат в „Б” група за 2010 г.
15.2. По време на игра разговорите между състезатели, между състезатели и треньори и други лица са забранени.
15.3. Пушенето в залата за игра е абсолютно забранено.
15.4. Състезателите, които не играят или са завършили партиите си не се допускат в игралното поле, с изключение на капитаните на отборите.
15.5. Анализи могат да бъдат провеждани на определеното за целта място - извън игралното поле и само след завършване на партията.
15.6. Състезателите, които са завършили своите партии, подреждат фигурите и напускат игралното поле.
15.7. Забранено е изнасянето на шахматните часовници извън залата за игра.
15.8. Строго е забранено да се носят мобилни телефони и други електронни средства за комуникация, неразрешени от съдията, в зоната на състезанието. Ако мобилен телефон на състезател звънне в зоната на състезанието по време на партията, състезателят губи партията. Резултатът на противника му се определя от съдията.
15.9. Загуба се присъжда и на състезател, който е включил дори само на вибриране мобилния си телефон или друго електронно средство за комуникация.
15.10. Всички състезатели и капитани на отборите са запознати с регламента на първенството и се задължават да го спазват.

Главен съдия: ................................................................................
(Здравко Недев, международен съдия на ФИДЕ)

Председател на Турнирния комитет: .................................................................................
(Д-р Стефан Сергиев, международен съдия на ФИДЕ)

 


About us | Contact us | Terms and conditions | Chess tournaments | Chess games

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.